Wynik dzialania wynosi Kalkulator


+
-
*
/
pierwiastek
potega (podstawa i wykladnik)